Kézilabda csarnok

A sportcsarnok beruházás előzményei
– 1950-ben jött létre Budapest közvetlen vonzáskörzetében önálló településként
Herminatelep, mely a mai Halásztelek elnevezését éppen 70 esztendővel ezelőtt kapta.
– A település középiskolája idén ünnepli fennállásának 50 esztendős évfordulóját
(1971). Az eredetileg mezőgazdasági szakmunkásképző iskolaként létesített
középiskola fenntartói jogát 1999-ben vette át a református egyház.
– Az intézményben fél évszázada nem megoldott a tornaterem biztosítása az oktatáshoz.
– Az elmúlt 22 esztendőben jelentősen átalakult az intézmény feladatellátása (általános
iskola és óvoda is létesült, kiépült az alapfokú művészetoktatás, szerteágazó lett a
szakképzés. Tagintézmények és telephelyek létesültek 3 megyében és a fővárosban,
azonban a tornaterem sehol sem megoldott
– Csak Halásztelken mintegy 1100 gyermek, ill. tanuló vesz részt a nevelésben-
oktatásban.
– Az első tervek már 2010-ben készen álltak, azonban építőipari árak emelkedése
mindig meghaladta a forrásokat. Európai uniós és hazai pályázatok kiírására Közép-
Magyarországon nem került sor, így eddig az iskola és fenntartója csak a működtetés
során keletkezett tartalékra számíthatott.
– 2015-ben megalakult az iskola mellett a Halásztelk Bocskai István Sportegyesület
(Halásztelki BSE), mely először a tőrvívás területén kapcsolódott be az országos
sportéletbe. Mára az egyesület vívói országos szinten jegyzett sportolók (pl. kadet
válogatottak), idén megkezdődik a kerekesszékes vívás is iskolában ill. az
egyesületben.
– 2018-ban elindult a kézilabda szakosztály munkája is, s 2019-ben elnyerte a
Halásztelki BSE a Magyar Kézilabda Szövetség támogatását, melynek segítségével
23,3 millió Ft társasági adó felajánlást gyűjthetett. Ennek segítségével elkészülhettek
az engedélyezési és a kiviteli tervek.
– A jogerős építési engedély birtokában 2020. október 16-án a Magyar Kézilabda
Szövetség már 690,3 millió Ft támogatást ítélt meg. Ez tette lehetővé a közbeszerzés
és a beruházás elindulását. A 293,6 millió Ft-os önrészt a Bocskai István Református
Oktatási Központ biztosítja a beruházáshoz.

A most épülő kézilabdacsarnok engedélyezési és kiviteli terveit a BSE PLAN Kft. készítette
Bürszem Gréta vezetésével. Az építési engedély kiadására 2020. június 25-én került sor. A
Magyar Kézilabda Szövetség 2020. október 16-én kelt támogató határozata nyomán sor
kerülhetett a közbeszerzési eljárás megindítására. A közbeszerzési eljárás lefolytatását a
Szöllősi-Baráth Ügyvédi Iroda végezte. A nyertes Bí-Bor Invest Ingatlanfejlesztő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a vállalkozási szerződés aláírására 2021. május 4-én
került sor. A kivitelezés határideje a munkaterület átadásától, vagy június 7-től számított 12
hónap. A műszaki ellenőrzést a HÁZ PLUSZ Kft. képviseletében Sipiczki Zoltán látja el.
A Halásztelki BSE vezetői, edzői, sportolói, valamint a Bocskai István Református
Oktatási Központ diákjai és pedagógusai méltán reménykednek abban, hogy 2022.
szeptember 1-jével használatba vehetik új sportcsarnokukat.